Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe: Viên nhai Golden Milk dạng Lọ 30 viên