Sữa viên ăn liền Mixmilk hương vani
Sữa viên ăn liền mixmilk hương Dâu
Sữa viên ăn liền Mixmilk hương Chocolate
SỮA VIÊN MIXMILK HƯƠNG DÂU (BAO BÌ MỚI)
SỮA VIÊN ĂN LIỀN MIXMILK HƯƠNG CHOCOLATE (BAO BÌ MỚI)
SỮA VIÊN ĂN LIỀN MIXMILK HƯƠNG VANI (BAO BÌ MỚI)