Nạp tiền VND

Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN LAVION 

Số TK: 19133485783017 

Ngân hàng Techcombank - CN Đông Đô - Hà Nội 

==> Nội dung nạp tiền/chuyển khoản: nhập [Họ và Tên + Số CMND] đăng ký trên Lavion

Rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn SMS gửi tới Hotline: 0983836969 với nội dung:

"[Họ và Tên + Số CMND] đã nạp [số tiền] VND vào TK Lavion"