Hướng dẫn chuyển Milk thành tiền VNĐ

Bước 1  : Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Lavion.vn.

Bước 2: Trong phần Menu bạn chọn Chuyển Milk thành VND

Bước 3: Nhập số Milk cần chuyển đổi sang VNĐ như sau: