Hướng dẫn bổ sung thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng

Bước 1  : Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Lavion.vn.

Bước 2: Click vào phần bên phải màn hình nơi có ảnh đại diện và họ tên của bạn chọn Hồ Sơ của tôi như sau:

Bước 3: Bạn sẽ được chuyển qua 1 trang có các phần sau.