Cách rút tiền trên Lavion

Bước 1  : Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Lavion.vn.

Bước 2: Trong phần Menu bạn chọn  Lịch Sử rút tiền

Bước 3:

Lưu ý: Khi tài khoản của bạn đủ từ 200.000 vnd trở lên thì bạn mới có thể thực hiện được việc rút tiền. Trong thời gian từ 2 - 5 ngày bạn sẽ nhận được tiền chuyển về tài khoản ngân hàng từ khi lịch rút tiền được xét duyệt.